Terug
Mobiflow mobility

Mobiflow mobility

4 September 2023

Mobiflow en duurzame mobiliteit

Mobiflow en duurzame mobiliteit: een blik op innovatieve oplossingen tijdens de Week van de Mobiliteit

De Week van de Mobiliteit staat weer voor de deur en dit jaar schittert Mobiflow als een ware pionier in de wereld van duurzame mobiliteitsoplossingen. Als toonaangevend bedrijf dat gespecialiseerd is in software voor laadinfrastructuur en baanbrekende mobiliteitsdiensten, heeft Mobiflow de perfecte tools in handen om de Week van de Mobiliteit die start op 16 september, een groen tintje te geven. Laten we een diepere duik nemen in de duurzame producten van Mobiflow en hoe deze tijdens de Week van de Mobiliteit extra in de schijnwerpers mogen worden gezet.

Een elektrische toekomst vormgeven

In een tijdperk waarin duurzaamheid een centrale rol speelt in het vormgeven van onze toekomst, staat de overgang naar elektrische voertuigen bovenaan de agenda. Mobiflow’s software voor laadinfrastructuur is een sleutelcomponent geworden in het creëren van een geïntegreerd en efficiënt laadnetwerk voor EV’s. Tijdens de Week van de Mobiliteit willen we enkele duurzame aspecten van laadpaalsoftware benadrukken.

  1. Slim laden: met slimme softwareoplossingen voor energiemanagement kan het laden van voertuigen afgestemd worden op de momenten waarop er een overschot aan hernieuwbare energie is, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen wordt verminderd en de integratie van duurzame energiebronnen wordt bevorderd.
  2. Dynamische prijsstelling: door variabele tarieven aan te bieden op basis van de vraag naar elektriciteit en het aanbod van hernieuwbare energie, kunnen slimme softwareoplossingen EV-rijders aanmoedigen om tijdens daluren te laden, wat de belasting op het energienet kan verminderen.
  3. Load balancing: beheersoftware voor laadpalen kan het energienet helpen stabiliseren door het laden van voertuigen zo te plannen dat er geen pieken ontstaan die het net kunnen overbelasten.

Mobility-as-a-Service

Naast software voor laadinfrastructuur biedt Mobiflow ook mobiliteitsdiensten aan die het dagelijkse leven van mensen vereenvoudigen en verduurzamen. Welke zijn de duurzame aspecten van onze Mobility-as-a-Service diensten?

  1. Autodelen: het delen van voertuigen vermindert de noodzaak aan individueel autobezit, wat kan leiden tot een lagere totale vraag naar auto’s en daarmee gepaard gaande grondstoffen en energie voor productie en onderhoud.
  2. Verkeersvermindering: deelmobiliteitsdiensten moedigen het gebruik van gedeelde voertuigen aan in plaats van individuele ritten met aparte auto’s, wat kan leiden tot minder verkeer op de weg en daarmee verminderde congestie en uitstoot.
  3. Multimodaliteit: veel deelmobiliteitsplatforms integreren verschillende vervoerswijzen, zoals fietsen, steps en auto’s. Dit bevordert het gebruik van milieuvriendelijkere vormen van vervoer voor kortere afstanden.
  4. Optimale benutting van voertuigen: het delen van voertuigen zorgt ervoor dat beschikbare voertuigen beter worden benut, waardoor de behoefte aan meer voertuigen wordt verminderd en de algehele efficiëntie wordt vergroot.
  5. Luchtkwaliteit en emissiereductie: deelmobiliteit draagt bij tot het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen door een verschuiving van brandstof aangedreven individuele voertuigen naar gedeelde elektrische of energiezuinige voertuigen.
  6. Stedelijke planning: door de vraag naar parkeerplaatsen te verminderen, kan deelmobiliteit bijdragen aan de herbestemming van ruimte in steden voor groene zones, voetgangersgebieden en fietspaden.

Samen werken aan een duurzame toekomst

Deze duurzame aspecten benadrukken het potentieel van laadpaalsoftware en deelmobiliteit om de mobiliteitssector te transformeren in een richting die milieuvriendelijker en duurzamer is. Mobiflow’s toewijding aan duurzaamheid en innovatie verdient het om tijdens de Week van de Mobiliteit in de schijnwerpers te staan. Samen kunnen we de weg effenen voor een groenere, schonere toekomst waarin mobiliteit en duurzaamheid hand in hand gaan als we bewust kiezen voor duurzame mobiliteit.