Een laadpaal installeren en operationeel maken: wie doet wat?

Bij Mobiflow streven we naar een naadloze overgang naar elektrisch rijden door hoogwaardige beheersoftware voor laadpalen aan te bieden. We begrijpen dat het succesvol operationeel maken van een laadpaal niet alleen afhangt van geavanceerde technologie, maar ook van een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. Daarom hebben we deze pagina gecreëerd om zowel de installateur als eindklant een transparant overzicht te geven van wie voor welke aspecten verantwoordelijk is: Mobiflow als Charge Point Operator (CPO en eMSP) versus de installateur of het installatiebedrijf.

Onze samenwerking met bekwame hardware-installateurs zorgt ervoor dat de eindklant een volledig eindproduct van hardware en software ontvangt, zonder enige verwarring over wie wat doet. Hieronder vind je een gedetailleerde opsplitsing van de taken van zowel Mobiflow als de installateur, zodat de eindklant alsook de installateur precies weten wat ze kunnen verwachten bij het operationeel maken en onderhouden van een laadpaal.

Dankzij deze heldere verdeling van verantwoordelijkheden streven we ernaar om de ervaring van de eindklant en de installateur met elektrisch laden moeiteloos en probleemloos te laten verlopen.

Mobiflow versus installateur

Onderstaande lijst van taken of verantwoordelijkheden geeft een duidelijk beeld van wie verantwoordelijk is voor welk aspect van het proces om een laadpaal operationeel te maken. Het samenwerken en helder definiëren van deze taken is essentieel voor een efficiënte en probleemloze werking van het laadpaalnetwerk en zorgt er ook voor dat de eindklant en de installateur weten bij wie ze terechtkunnen bij vragen of problemen.

Verantwoordelijkheden Mobiflow

Mobiflow-platform set-up voor eindklant en ondersteuning bij gebruik

 • Aanmaken van gebruikersaccount op het platform.
 • Aanmaken van CPO en/of eMSP-contracten op het platform, incl. instellen van een eventueel betalingsmandaat.
 • Beschikbaarheid van het platform garanderen.
 • Platformdemo’s voor de eindklant op aanvraag.

Mobiflow-platform set-up voor installateur en ondersteuning bij gebruik

 • Initiële set-up voor de installateur, d.w.z. set-up Quality Assurance en Maintenance platform (QA & MT), set-up login voor toegang.
 • Beschikbaarheid van het platform garanderen.
 • Organisatie van opleidingen voor installateurs.
 • Beschikbaar stellen van hardwarehandleidingen en algemene informatie op de Mobiflow-website om zelfstandig Mobiflow-software te kunnen installeren.

Levering, activatie en configuratie Mobiflow-laadpas

 • In B2B-context: levering van laadpassen aan fleetmanagers die ze op hun beurt verdelen aan de eindklant.
 • In B2C-context: levering van laadpassen aan installateurs die ze op hun beurt verdelen aan de eindklant.
 • Activatie en configuratie van de laadpas in het Mobiflow-platform.
 • Ondersteuning bij het instellen van een whitelist of kortingslijst voor bepaalde laadpassen op aangeven van de eindklant.

Laadpaalbeheer en -monitoring

 • Registratie van de laadpaal, d.w.z. laadpaal koppelen aan de gebruiker en instellen van een vergoedingstarief bij het publiek beschikbaar stellen van de laadpaal.
 • Klantondersteuning bieden op vlak van laadpaalbeheer op software-technisch vlak (authenticatiebeheer, accountbeheer,beheer contractabonnementen & basisrapportage en gegevensexports)
 • Klantondersteuning bieden op vlak van monitoring op software-technisch vlak (monitoring van operationele status & laadsessies, acties van op afstand zoals rebooten)

Facturatie en betalingsverwerking

 • Split billing set-up en afhandeling split billing facturatie- en betalingsproces.
 • Verzamelen en verwerken van laadsessies en betalingen aan de eindgebruiker.
 • Facturatie van abonnementskosten.
 • Financiële afhandeling van alle publieke laadsessies met verschillende CPO’s/ eMSP’s.

Onderhoud en uitbreiding van het roamingnetwerk, incl. publicatie van laadpunten in de Mobiflow-app

Voor vragen aangaande bovenstaande onderwerpen kan je terecht bij onze Support helpdesk via info@mobiflow.be of op het nummer 09/296.45.45.

Verantwoordelijkheden installateur

Installatie

 • Planning van de installatiedatum na afstemming met de eindklant.
 • Fysieke installatie op de door de eindklant aangewezen locatie.
 • Aansluiting van de laadpaal op de juiste elektrische voeding en netwerkverbinding.

Inbedrijfstelling

 • Verbinding maken met het CPO-platform van Mobiflow, d.w.z. configuratie van de laadpaal en instelling in het Quality Assurance (QA)-platform.
 • Tests uitvoeren op de geïnstalleerde laadpaal om er zeker van te zijn dat deze correct functioneert.
 • Eventuele technische problemen tijdens de installatie verhelpen.
 • Verstrekken van de nodige details aan Mobiflow voor de platform set-up.
 • Een technische inspectie aanvragen indien nodig.

Onderhoud

 • Gepast reageren op nakende storingen of storingen die al hebben plaatsgevonden om aan de hoge beschikbaarheidseisen te voldoen, bijv. hardware-technische storingen of verbroken verbinding met CPO -backend (Mobiflow).
 • Een eerstelijns- en onderhoudsservice opzetten die defecten vaststelt en indien het een hardware-technisch defect betreft, het vervolgens ook oplost.
 • Bieden van technische ondersteuning aan de CPO (Mobiflow) bij eventuele problemen na installatie.

Technische inspectie

 • Gedetailleerde visuele inspectie van het toestel, bijv. controle van de mechanische toestand van binnen- en buitenkant van de behuizing.
 • Controle van de elektrische installatie.
 • Firmware-upgrade als er een nieuwe versie beschikbaar is.
 • Vervangen van filtermatten indien aanwezig.

Veiligheid en kwaliteit

 • Zorgen voor de naleving van veiligheidsvoorschriften tijdens de installatie.
 • Garanderen van hoogwaardige installatiepraktijken.

Bewustmaking eindklant over juist gebruik

 • Bewustmaking van en korte praktische richtlijnen aan de eindgebruiker over het juiste gebruik van een laadpaal op hardware-technisch vlak.

Documentatie en rapportage

 • Bijwerken van technische gegevens en locatie-informatie.
De contactgegevens van de installateur zijn terug te vinden op de laadpaal.