Terug

13 November 2023

Wat is een betaalverzoek en waarom wordt er geen btw aangerekend op het betaalverzoek?

Bij activatie van split-billing facturatie, ontvangt de werkgever maandelijks een betaalverzoek dat hij manueel moet betalen, niet automatisch, met alle laadsessies per werknemer. Zodra Mobiflow deze betaling ontvangt, krijgt elke werknemer de kosten voor zijn of haar laadsessies teruggestort.

We hebben er bewust voor gekozen om te werken met een betaalverzoek en niet met een factuur. Split-billing sessies worden namelijk beschouwd als een verkoop van privé naar onderneming. Hierdoor wordt er geen btw aangerekend.

Er moest vervolgens beslist worden om ofwel op de factuur te vermelden dat de dienst niet aan btw onderworpen is, of om een ander, apart document op te stellen – een betaalverzoek – dat deze verrichten behelst. Wij hebben voor dit laatste gekozen in de vorm van een betaalverzoek. Een betaalverzoek kan perfect in de boekhouding gebracht worden.