mobile-menu-open

Privacy Beleid

Dit beleid is van toepassing op de MK en MK Mobiliteitsgebruikers die zich registreren op het Mobiliteitsplatform en dus informatie aan de MSP verstrekken. De gegevensbeheerder voor dergelijke informatie is de [MSP].

Download PDF

1. De MSP verzamelt de volgende informatie:

1.1. Informatie die MK / MK Mobiliteitsgebruikers aanbieden.

Dit omvat informatie die wordt verstrekt wanneer MK / MK Mobiliteitsgebruikers:

a) Een MK / MK Mobiliteitsgebruikers-account creëren of updaten. Afhankelijk van de locatie van de MK /MK-mobiliteitsgebruiker en de gebruikte mobiliteitsdiensten, kan dit hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord, adres, betalings- of bankinformatie, identificatienummers, geboortedatum en foto bevatten.

b) Mobiliteitsdiensten aanvragen via het Mobiliteitsplatform

c) Contact opnemen met de MSP, inclusief customer support

d) Functies inschakelen waarvoor de MSP toegang nodig heeft tot de adresboek of kalender van de MK /MK Mobiliteitsgebruiker.

1.2. Informatie die voortkomt wanneer MK / MK Mobiliteitsgebruikers het Mobiliteitsfplatform gebruiken op een mobiel apparaat

Hieronder valt:

a) Locatie-informatie. Afhankelijk van de Mobiliteitsdiensten die MK / MK Mobiliteitsgebruikers gebruiken en hun app-instellingen of apparaatmachtigingen, kan de MSP de nauwkeurige of geschatte locatie-informatie van de MK / MK Mobiliteitsgebruikers verzamelen die via data bepaald worden, zoals GPS, IP-adres en WiFi.

b) Transactie-informatie. De MSP verzamelt transactiegegevens verwant aan de gebruikte Mobiliteitsdiensten van de MK / MK Mobiliteitsgebruikers, inclusief het type diensten die MK / MK mobiliteitsgebruikers hebben aangevraagd, de datum en tijd waarop de diensten werden aangeboden, het bedrag in rekening gebracht, de afgelegde afstand en andere gerelateerde transactiegegevens.

c) Gebruiks- en voorkeursinformatie. De MSP verzamelt informatie over hoe MK / MK Mobiliteitsgebruikers omgaan met het Mobiliteitsplatform, hun voorkeuren en gekozen instellingen.

d) Apparaat-informatie. De MSP kan informatie verzamelen over de apparaten die MK / MK Mobiliteitsgebruikers gebruiken om toegang te krijgen tot het Mobiliteitsplatform, inclusief de hardware-modellen, besturingssystemen en -versies, software, bestandsnamen en -versies, voorkeurstalen, unieke apparaat-ID’s, advertentie-ID’s, serienummers, bewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.

e) Log-informatie. Wanneer MK / MK Mobiliteitsgebruikers communiceren met het Mobiliteitsplatform, verzamelt de MSP server logs die volgende informatie kunnen bevatten: IP-adres, toegangsdatums en -tijden, bekeken app-functies of pagina’s, app-crashes en overige systeemactiviteit, type browsers, net als de externe site of dienst die MK / MK Mobiliteitsgebruikers gebruikten vooraleer met het Mobiliteitsplatform te communiceren.


2. De MSP gebruikt de verzamelde informatie voor volgende doeleinden:

2.1. 1.1 Het aanbieden van diensten en functies.

De MSP gebruikt de verzamelde informatie voor het aanbieden, personaliseren en verbeteren van het Mobiliteitsplatform en de Mobiliteitsdiensten.

2.2. Veiligheid en beveiliging.

De MSP gebruikt de data van MK / MK Mobiliteitsgebruikers om de veiligheid, beveiliging en integriteit van het Mobiliteitsplatform en de Mobiliteitsdiensten die via het Mobiliteitsplatform beschikbaar worden gesteld.

2.3. Customer support

De MSP gebruikt de verzamelde informatie (inclusief opnames van customer support gesprekken, na kennisgeving aan de beller en met toestemming van de bellers) om MK / MK Mobiliteitsgebruikers te helpen wanneer ze de customer support diensten van de MSP contacteren, met inbegrip van:

a) het toewijzen van vragen aan de juiste customer support persoon,

b) het onderzoeken en gehoor geven aan zorgen, en

c) het monitoren en verbeteren van customer support antwoorden.

2.4. Onderzoek en ontwikkeling.

De MSP kan de verzamelde informatie gebruiken voor testen, onderzoek, analyse en productontwikkeling. Hierdoor kan de MSP de veiligheid en beveiliging van het Mobiliteitsplatform en nieuwe functies ontwikkelen.

2.5. MSP-communicatie.

De MSP kan de verzamelde informatie gebruiken om te communiceren met MK / MK Mobiliteitsgebruikers over producten, diensten, promoties, studies, onderzoeken, nieuws, updates en events.

2.6. Juridische procedures en vereisten.

MSP-diensten door MK / MK Mobiliteitsgebruikers te onderzoeken of aan te pakken, of voor andere wettelijke doeleinden.


3. Informatie-uitwisseling en -verspreiding

De MSP schakelt derden in voor betalingsdiensten en gerelateerde administratiediensten (“Payment Providers”). De MSP kan de betalingsmethodegegevens van MK / MK Mobiliteitsgebruikers delen met deze Payment Providers zodat deze het betalingsproces van MK / MK Mobiliteitsgebruikers kunnen uitvoeren. Deze derden kunnen ook gegevens verzamelen van MK / MK Mobiliteitsgebruikers, die deze verwerken in overeenstemming met hun eigen processen en privacybeleid.

De MSP kan bovendien de persoonlijke gegevens van MK / MK Mobiliteitsgebruikers verstrekken aan derden, op voorwaarde dat:

a) MK / MK Mobiliteitsgebruikers hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven om dit te doen;

b) de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om MK / MK Mobiliteitsgebruikers te voorzien van de verlangde diensten;

c) de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor het ontwikkelen en onderhouden van de diensten van de MSP;

d) de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de MSP om de algemene voorwaarden te kunnen uitvoeren.

e) de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor het opsporen en voorkomen van fraude of beveiligingsinbreuken; of

f) de openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De MSP kan de niet-persoonlijke data van MK / MK Mobiliteitsgebruikers delen met een beperkt aantal derden.


4. Gebruik van Cookies / Web Beacons

MSP websites gebruiken “cookies” om MK / MK Mobiliteitsgebruikers toegang te geven tot de diensten en de online ervaring van MK / MK Mobiliteitsgebruikers persoonlijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webpagina-server op de harde schijf van de bezoeker wordt geplaatst. Cookies bevatten informatie die later door een webserver gelezen kan worden in het domein dat de cookie heeft toegekend aan de bezoeker. Cookies kunnen niet gebruikt worden om een programma te laten werken of om virussen op een computer te plaatsen. Cookies worden voornamelijk gebruikt om voorkeuren en andere gegevens op te slaan op de computer van een bezoeker. Zo hoeft de bezoeker niet steeds weer opnieuw dezelfde informatie in te voeren. Wanneer MK / MK Mobiliteitsgebruikers zich aanmelden op een site met hun inloggegevens, bewaart de MSP het unieke ID-nummer van de MK / MK Mobiliteitsgebruikers en de tijd waarop ze zijn ingelogd in een gecodeerde cookie op hun harde schijf. Dankzij deze cookie kunnen MK / MK Mobiliteitsgebruikers op de website van pagina tot pagina gaan zonder zich op elke pagina weer te hoeven aanmelden. Wanneer MK / MK Mobiliteitsgebruikers afmelden, worden deze cookies van hun computer verwijderd. De MSP gebruikt ook cookies om de aanmeldervaring te verbeteren.

In de onderstaande tabel worden de cookies beschreven die de MSP gebruikt, waarvoor ze dienen en hoe lang ze worden gebruikt.

MSP-webpagina’s kunnen elektronische afbeelden bevatten, zogenaamde web beacons – ook wel single-pixel gifs – die mogelijk gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van cookies op het Mobiliteitsplatform en de MSP toelaat om het aantal gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht en om co-branded services te verlenen. De MSP kan web beacons opnemen in reclame via e-mail of nieuwsbrieven om te bepalen of berichten zijn geopend en opgevolgd. De MSP kan daarnaast gebruikmaken van web beacons van derden bij het verzamelen van gegevens met betrekking tot het effect van reclamecampagnes of andere functies van onze websites. Ten slotte kan de MSP samenwerken met andere bedrijven die adverteren op de MSP-websites om web beacons op hun sites te plaatsen zodat de MSP statistieken kan genereren over hoe vaak advertentieclicks op een MSP-website resulteren in een aankoop of eender andere actie op de site van de adverteerder.


5. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

De MSP zal af en toe deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in de diensten en klantenfeedback weer te geven. Wanneer de MSP wijzigingen in deze verklaring plaatst, zal de MSP de datum “laatst bijgewerkt” bovenaan deze verklaring aanpassen. Als er belangrijke wijzigingen zijn opgetreden in deze verklaring of in de manier waarop de MSP de persoonlijke gegevens van de MK / MK Mobiliteitsgebruikers gebruiken, zal de MSP de MK / MK Mobiliteitsgebruikers hiervan op de hoogte stellen door dergelijke wijzigingen vooraf bekend te maken of door meteen een bericht te sturen.


6. Toegangsrechten

Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, hebt u het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die de MSP over u bewaart of verwerkt. U hebt het recht om de MSP te verplichten om eventuele onnauwkeurigheden van uw gegevens kosteloos te laten rechtzetten. U kan dit doen door de MSP per e-mail te contacteren via info@mobiflow.be